در حوزه «علم ارتباطات» که يكى از گسترده ترين، مهم ترين و پيچيده ترين جنبه هاى زندگى انسان ها است آثار زیادی منتشر شده است و ابعاد مختلف این رشته مهم جامعه بشری واکاوی شده است. با مطالعه این آثار و کنکاش در دریای بی کران ارتباطات و فهم تحليلى پیرامون آن مى توان  به شناخت بهتری از جامعه و انسان و فلسفه وجود دست یافت. كتاب حاضر يكى از رايج ترين كتاب هاى درسى در حوزه علم ارتباطات دانشگاه هاى دنياست و بيشتر مراكز علمى - آموزشى نيز آن را به عنوان يكى از منابع درسى مرجع معرفى كرده اند. از جمله مزيت هاى اين اثر، جامع بودن و طرح مباحث كليدى سرگذشت علم ارتباطات است كه آثار فارسى زبان تأليف شده در ايران از آن غافل ماندند.  محمد رحیمی

مؤلف: پروفسور اورت ميچل راجرز، مترجم: دکتر غلامرضا آذری

منبع : اندیشکده ارتباطات اجتماعی |معرفی کتاب: تاريخ تحليلى علم ارتباطات (رويكردى شرح حال نگارانه)
برچسب ها : ارتباطات ,آثار ,ترين